strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Lokal mieszkalny o powierzchni 66,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 66,20 m2
Cena wywoławcza: 129 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2195/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala 206 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice, Paderewskiego 3/6/7, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR1E/00046481/3, oznaczonej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość opisanej jako lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 3/6 położonym na os. Paderewskiego w miejscowości Jawiszowice, usytuowany na III pietrze pięciokondygnacyjnego budynku bez windy z wielkiej pyty, ocieplony. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz przynależnej piwnicy o pow. 3,20 m2. Lokal posiada centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę z dala czynne, instalacje – wodna, kanalizacyjna elektryczna, teletechniczna, gazowa, domofon. Standard ponad przeciętny, stan techniczny dobry, mieszkanie po modernizacjhi z wyjątkiem łazienki. Powierznia użytkowa – 66,20 m2, z własnością lokalu związany jest udział 662/45805 w nieruchomości wspólnej objetej KW nr 42668.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 172 700,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 129 525,00 zł (3/4 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi 17 270,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację tj. do dnia (25/10/2016), przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (data uznania rachunku bankowego komornika).

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 r nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Paderewskiego
Miasto: Jawiszowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone