strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Działki o łącznej pow. 0,0473 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,0473 ha
Cena wywoławcza: 1 091 648,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 151/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 10:30

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość gruntowa położona w obr. 168 Zakopane, gm. Zakopane, powiat tatrzański składająca się z działki nr 101 o pow. 0,0321 ha zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym nr 28 przy ul. Jaszczurówka objęta KW nr NS1Z/00023443/2 oraz nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 102/1 o pow. 0,0152ha objęta KW nr NSIZ/00030297/5. Działki o łącznej powierzchni 0,0473 ha stanowiące zwarty kompleks, częściowo ogrodzone - ogrodzenie murowane obłożone otoczakami z wypełnieniem deskowaniem, częściowo płaskie, zabudowane budynkiem mieszkalno - handlowo - usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 457 m2, na część handlowo - usługową przypada powierzchnia 221 m2, pozostała część to pow. mieszkalne oraz mieszkalna wykorzystywana na cele pensjonatowe. Obiekt III kondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym dwukondygnacyjnym, o konstrukcji mieszanej - murowo - drewnianej, fundamenty i ściany przyziemia betonowe obłożone otoczakami, pozostałe kondygnacje w całości z bali drewnianych, kryty dachem o konstrukcji drewnianej. Obiekt w ogólnym zadawalającym stanie technicznym po rozbudowie w ostatnich latach, standard typowy przeciętny. Budynek jest posadowiony na wyżej wymienionych działkach oraz częściowo zachodzi na pas drogowy ul. Jaszczurówka - nieuregulowany stan prawny. Wg MPZP działki położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna niska, willowa, pensjonatowa, nowe inwestycje, lokalne punkty handlowo- usługowe przy ul. Jaszczurówka, restauracja, ośrodki wypoczynkowe, tereny zielone. W niedalekim sąsiedztwie tereny zielone - Tatrzański Park Narodowy, Droga pod Reglami, stok narciarski Nosal, szpital, hotele, pensjonaty, obiekt sakralny. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni - z ul. Jaszczurówka. Komunikacja: prywatna, bus w ul. Jaszczurówka w odległości ok. 200m na zachód. Dostępność usług i handlu jest dobra - sklepy i punkty usługowe w najbliższym sąsiedztwie. Chodniki, podjazdy oraz parking zlokalizowany na dz. nr 102/1 z kostki brukowej. Nasadzenia zieleni ozdobnej, drzew iglastych, krzewów. Uzbrojenie: sieć energii elektrycznej, sieć kanalizacji, sieć wodociągowa, sieć gazowa. Atrakcyjność lokalizacyjna korzystna dla celów mieszkaniowych, pensjonatowych oraz handlowo - usługowych, jedna z głównych tras prowadzących do strefy śródmiejskiej Zakopane.

 

Nieruchomości są objęte księgami wieczystymi nr NS1Z/00023443/2 oraz NSIZ/00030297/5. W dziale III KW NSIZ/00023443/2 widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego do bezpłatnego i dożywotniego użytkowania 1/2 części nieruchomości stanowiącej zabudowana działkę nr 101 w obr. 168 na rzecz dłużnika (…). 

 

Nieruchomość objęta NSIZ/00023443/2 należy do obdarowanej (skarga pauliańska) dłużniczki w KM 368/15:

(…)

Nieruchomość objęta NSIZ/00030297/5 należy do dłużnika:

(…)

 

Nieruchomości stanowiące jedne zwarty kompleks oszacowane są na kwotę: 1 455 531,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 091 648,25

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 145 553,00, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nic będzie przyjmowane. Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału 1 Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone