strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
DIMICO Drogi i Mosty Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-08
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 500 000,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości DIMICO Drogi i Mosty Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej

 

Zaprasza do składania pisemnych ofert nabycia:

Przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 551  Kodeksu Cywilnego w trybie art. 316 i następnych Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. DIMICO Drogi i Mosty Spółka z o.o. w Bielsku-Białej w upadłości likwidacyjnej.

Cena wywoławcza 5 598 000,00 zł (netto) (słownie: pięć  milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa, wierzytelności przysługujące upadłemu oraz dokumentacja księgowa, pracownicza i handlowa niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Prawo pierwokupu przedsiębiorstwa pn. DIMICO Drogi i Mosty Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej przysługuje dotychczasowemu dzierżawcy. Przeniesienie własności przedsiębiorstwa poprzedzone będzie warunkową umową sprzedaży z uwagi na ww. prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy przedsiębiorstwa.

Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie zgodnie z warunkami przetargu, z którymi zainteresowani udziałem w przetargu powinni się zapoznać w siedzibie upadłej spółki lub w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej  Wydział VI Gospodarczy (sprawa o sygn. akt: VI GUp. 46/15).

Termin składania ofert i wpłata wadium w kwocie 500 000,00 złotych upływa w dniu 05.08.2016 r.

Rozpatrzenie złożonych ofert nabycia przedsiębiorstwa i wybór przez syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu, które odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2016 o godzinie 12:00, sala 47 w budynku   Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,  ul. Bogusławskiego 24.

Kontakt w sprawie przetargu: tel. 502 151 312, e-mail: syndyk.pilch@gmail.com

Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bielsko-Biała
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone