strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kooke Design Szymon Szlażko w upadłości likwidacyjnej
Uzupełniające listy wierzytelności
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-04
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Uzupełniające listy wierzytelności
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Sędzia-komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 8/14 dotyczącej upadłości Szymona Szlażko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kooke Design” Szymon Szlażko w Gliwicach, dnia 4 maja 2016 r. syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu-komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, a w dniu 13 maja 2016 r.  syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Pierwszą oraz drugą uzupełniającą listę wierzytelności przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23.

W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone