strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zakład Przemysłu Rolnego w Linowie sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości – Zakład Przemysłu Rolnego w Linowie Sp. z o.o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-04
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości – Zakład Przemysłu Rolnego w Linowie Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie V GUp 54/16 ogłoszona została upadłość - Zakładu Przemysłu Rolnego w Linowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Linowie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 212995. Wyznaczono Sędziego-komisarza w osobie SSR Leszka Jackiewicza oraz zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Cędrowskiego.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Linów
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone