strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Tomasz Słomka
Działki o pow. 0,7296 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-10
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,7296 ha
Cena wywoławcza: 775 372,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1084/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka (tel. 533 255 540, fax (71) 734 54 95) ogłasza, że dnia

 

10 sierpnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 48/49, w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

położonej: 55-090 Długołęka, Mirków dz. nr 218/11, 218/17, 218/18,

dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00046756/2.

 

Jest to nieruchomość w skład której wchodzą trzy przylegające do siebie działki o sumarycznej powierzchni 0,7296 ha. W ramach analizy dokumentacji stwierdzono niezgodność numeracji działek. W danych ewidencyjnych Powiatowego Zakładu Katastralnego ujawniono działki o nr: 218/11, 218/17, 218/18. W księdze wieczystej ujawniono działki o nr: 211/11 i 211/12. Powierzchnia sumaryczna działek w obu źródłach informacji jest zgodna. Działki kształtem zbliżone do prostokąta. Działka nr 218/17 stanowi część zatoki przystanku autobusowego. Teren nieruchomości z niewielkimi wgłębieniami, porośnięty częściowo drzewami i krzewami z samosiewu. Działki bez ogrodzenia. W pobliżu granic nieruchomości znajdują się elementy sieci: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przez działkę nr 218/11 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar nieruchomości oznaczony jako ”PU” działalność produkcyjno-usługowa oraz składowanie i magazynowanie.

Suma oszacowania wynosi 1 033 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 775 372,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 103 383,00 zł.  Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09.08.2016 r.:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 1090 2415 0000 0006 1204 7746
(w opisie wpłaty rękojmi należy podać sygnaturę sprawy KM 1084/14).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 691 742 984

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mirków
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone