strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy Przy SR Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek
17 działek gruntowych o pow. 5 857 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: 17 działek gruntowych o pow. 5 857 m2
Cena wywoławcza: 2 558 000,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 409/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w trybie uproszczonym

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek zawiadamia na podstawie art. 867 k.p.c. oraz art. 868 k.p.c., w zw. z art. 1013 (6) § 1 k.p.c., że w dniu

 

28 lipca 2016 r. o godz. 10:00

 

na pierwszym piętrze, w sali oznaczonej nr „B” Hotelu „Monopol” w Katowicach przy ul. Dworcowej 5,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

w trybie uproszczonym

 

stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość gruntowa położona jest w Katowicach-Podlesiu w rejonie ulicy Rafała Pomorskiego w obszarze „niskiej” zabudowy mieszkaniowej o zdecydowanej przewadze budynków jedno- i dwurodzinnych. Dla nieruchomości w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1K/00037357/7.

Nieruchomość składa się z 17 działek gruntowych o numerach ewidencyjnych: 2473/111, 2474/111, 2477/111, 2478/111, 2479/111, 2480/111, 2481/111, 2482/111, 2483/111, 2484/111, 2488/111, 2605/111, 2606/111, 2607/111, 2608/111, 2609/111, 2610/111, arkusza mapy 2 o łącznej powierzchni 5 857 m2. Część działek zabudowana jest budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi w zróżnicowanym stanie realizacji wraz z przynależnymi budowlami.

Ponadto poinformować należy, iż suma oszacowania i cena wywołania wymieniona w obwieszczeniu zawiera podatek VAT i jest kwotą brutto. Podatek VAT odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego i nie uczestniczy w planie podziału sumy między wierzycieli.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 410 667,00 zł.

Cena wywołania w niniejszej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 2 558 000,25 zł.

Przystępujący do licytacji stosownie do art. 867(1) §1 kpc w zw. z art. 1013 (6) §1 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. kwotę 341 066,70 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób.

Rękojmię można również wpłacić na rachunek bankowy Komornika:

ING Bank Śląski SA Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3

98 1050 1214 1000 0090 7058 9982.

Zgodnie z art. 871 kpc w związku z art. 1013 (6) kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w ciągu tygodnia przed licytacją w godz. od 8:00 do 15:00. Akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w kancelarii Komornika mieszczącej się w Katowicach przy ul. Mielęckiego 10/103 w godz. 8:00 do 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem

licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rafała Pomorskiego 
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone