strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Działki o łącznej pow. 201,98 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-03
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 201,98 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
Cena wywoławcza: 483 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 399/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka, składającej się z działek ewidencyjnych nr 253/3 o powierzchni 0,0344 ha, nr 254/3 o powierzchni 0,0456 ha, nr 253/4  o powierzchni 0,0360 ha oraz 254/4  o powierzchni 0,0440 ha, tworzących kompleks o łącznej powierzchni gruntu 0,1600 ha, zabudowanej budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej  powierzchni   całkowitej 201,98 m2 (budynek  składa  się  z  kondygnacji parteru i użytkowego poddasza), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr: KR1I/00039405/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 644 872,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 483 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 64 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

63 8619 0006 0010 0250 5969 0001

w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że  w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny  winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Pobierz: Dokumentacja fotograficzna.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wieliczka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone