strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Ryszard Dziopa
Lokal mieszkalny o pow. 38,26 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-10
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 38,26 m2
Cena wywoławcza: 89 522,66
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 583/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Ryszard Dziopa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

10 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 44, 25-312 Kielce, sala XVIII, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: (…), położonego przy ul. Jagiellońskiej 60/62, 25-734 Kielce, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00099330/9. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w Kielcach, ul. Jagiellońska 60/62, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/00099330/9, z którą związany jest udział w nieruchomości wspólnej, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 3826/415400. Numer udziału w prawie w księdze, z której wyodrębniono lokal KI1L/00042443/0 stanowiącego wspólność ustawową majątkową dłużników (…). Lokal mieści się na szóstym piętrze, składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju oraz łazienki razem z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,26 m2.

Suma oszacowania wynosi 119 363,55 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 522,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 936,36 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika:

PKO Bank Polski SA I Oddział w Kielcach 22 1020 2629 0000 9302 0015 8691

lub w postaci w książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jagiellońska
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone