strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski
Działka o pow. 19 arów zabudowana budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 19 arów zabudowana budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 410 096,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 411/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 lipca 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 1332/6 o pow. 19 arów zabudowana nowo wybudowanym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym o pow. 185 m2, położonej w Gorlicach, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00051016/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 546 795,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 410 096,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr

30 2030 0045 1110 0000 0217 6730 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala -Departament Operacji Krajowych.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gorlice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone