strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron
Działka o pow. 1,0200 ha, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,0200 ha, zabudowana
Cena wywoławcza: 976 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1070/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron Kancelaria Komornicza 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3, działając na podstawie art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 7 w Sądzie Rejonowym w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w miejscowości gm. Dolsk, Małachowo 112, opisanej jako: nieruchomość gruntowa, która stanowi działkę gruntu nr ew. 485 o pow. 1,0200 ha, zabudowana budynkiem o funkcji usługowo-mieszkalnej z zapleczem socjalno-magazynowym. Niezabudowaną część nieruchomości stanowią grunty orne o łącznej pow. 0,53 ha. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1M/00008751/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 302 000,00 zł brutto.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 976 500,00 zł w tym 23% VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. kwotę: 130 200,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, bądź wpłacona na konto komornika w

BZ WBK SA I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Małachowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone