strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Działka o pow. 0,0800 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-27
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0800 ha
Cena wywoławcza: 825,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5568/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 952, 953 kpc że w dniu

 

27 września 2016 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Kozienicach odbędzie się:

 

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

 

numer działki i numer księgi wieczystej

położenie

obszar działki wg  ewidencji gruntów

klasa gruntu

suma oszacowania

cena wywołania (3/4 sumy  oszacowania)

 

wysokość rękojmi

42/4 nr KW RA1K/00051141/0

 

Kępeczki,  gm. Kozienice

 

0,08 ha

Lz-RV  N

1 100,00 zł

825,00 zł

110,00 zł

 

90/3 nr KW RA1K/00051141/0

 

Kępeczki, gm. Kozienice

 

0,28 ha

Lz-PsIV N

 

4 200,00 zł

 

3 150,00 zł

 

420,00 zł

 

stanowiących własność dłużnika: (…).

 

Opis nieruchomości: działka nr 42/4 o powierzchni 0,0800 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 12 metrów i długości około 66 metrów. Jednym krótszym bokiem przylega do lokalnej drogi o nawierzchni asfaltowej działki nr 257 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, według zapisu w ewidencji - właściciel nieustalony. Sąsiedztwo po tej stronie drogi to działki niezabudowane – tereny podmokłe ze stawikami. Sąsiedztwo po drugiej stronie drogi to zabudowa zagrodowa. Dostępność do częściowej infrastruktury technicznej. Działka nie jest ogrodzona, nie jest zabudowana. Teren działki znacznie zaniżony w stosunku do rzędnej drogi. Na działce częściowo jest staw, a częściowo działka jest porośnięta osiką w wieku ~15 lat, klasa gruntu: Lz-RV, N.

Działka nr 90/3 o powierzchni 0,2800 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 24 metrów i długości około 116 metrów. Jednym krótszym bokiem przylega do lokalnej drogi o nawierzchni asfaltowej działki nr 257 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, według zapisu w ewidencji - właściciel nieustalony. Sąsiedztwo po tej stronie drogi to działki nie zabudowane – teren podmokły. Zabudowa po tej stronie znajduje się w otoczeniu. Sąsiedztwo po drugiej stronie drogi to zabudowa zagrodowa. Dostępność do częściowej infrastruktury technicznej w postaci wody i energii elektrycznej. Działka nie jest ogrodzona, nie jest zabudowana. Teren działki znacznie zaniżony w stosunku do rzędnej drogi. Na działce częściowo jest staw, a częściowo działka jest porośnięta osiką w wieku ~15 lat, klasa gruntu: Lz-PsIV, N. Uwaga: W dziale I księgi wieczystej KW nr RA1K/00051141/0 jest wpisany obszar 0,2500 ha, a w ewidencji gruntów jest wpisany 0,3600 ha. Do procesu wyceny zgodnie ze Standardami Zawodowymi przyjęto powierzchnię z ewidencji gruntów.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika:

BGŻ SA 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Informacje udzielane są pod nr tel. (48) 366 16 95.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kępeczki
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone