strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Działka o pow. 0,6620 ha
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-27
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,6620 ha
Cena wywoławcza: 6 666,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2885/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 983, 953 kpc że w dniu

 

27 września 2016 r. o godz. 10:15

 

w Sądzie Rejonowym w Kozienicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci: nieruchomość rolna składająca się z działki o numerze: 65 o powierzchni 0,6620 ha, położona w miejscowości Głowaczów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1K/00050457/1.

Działka nr 65 w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu około 10 metrów i długości około 660 metrów. Działka jednym z boków przylega do drogi gruntowej działki nr 235 oznaczonej jako użytek „dr” której posiadaczem jest Gmina Głowaczów. Drugim bokiem graniczy z polami. Sąsiedztwo to teren niezabudowany użytkowany rolniczo i częściowo

zadrzewiony. Działka położona w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Działka niezabudowana, nieogrodzona. Teren działki płaski. Działka odłogowana – zadrzewiona samosiewami drzew liściastych i iglastych. Klasa gruntu RIVb i RV.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 10 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 6 666,66 zł (2/3 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 1 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika:

BGŻ SA 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Informacje udzielane są pod nr tel. (48) 366 16 95.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Głowaczów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone