strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w miejscowości Nowy Sącz
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-10
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w miejscowości Nowy Sącz
Cena wywoławcza: 484 364,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 32/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 102 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w nieruchomości w postaci:

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w miejscowości Nowy Sącz przy ul. Jamnicka 33, opisana w KW NS1S/00069107/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, stanowiąca działkę o łącznej powierzchni 0,1510 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki 15/5, 15/7 oraz 16 w obrębie 37, stanowiąca własność dłużnika: (…).

Udział 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 726 546,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 484 364,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości wynosi: 72 654,60 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 Bank BGŻ BNP Paribas SA.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 32/15”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jamnicka
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone