strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 47,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-10
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 47,70 m2
Cena wywoławcza: 94 801,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 33/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 9, o pow. użytk. 47,70 m2, znajdujący się na IV piętrze 5-kondygnacyjnego budynku, położonego w miejscowości: Tarnów, ul. Szpitalna 56. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc + przynależna piwnica o pow. 2,70 m2. Spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu przysługuje dłużnikowi: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00132015/8.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę 126 402,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 94 801,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden złotych 50/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 2.08.2016 r. oraz 4.08.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z tut. kancelarią tel. (14) 627 56 68. Operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szpitalna
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone