strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Beata Złocka
Lokale użytkowe o pow. 80,91 m2 oraz o pow. 15,57 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-31
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale użytkowe o pow. 80,91 m2 oraz o pow. 15,57 m2
Cena wywoławcza: 35 055,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 65/15
Opis:

 

 

                               

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Beata Złocka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 sierpnia 2016 r.

 

o godz. 9:00

 

sala 221 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Pow. użytkowa lokalu 80,91 m2, 4 pokoje biurowe oraz przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 16,34 m2. Lokal położony na I piętrze budynku; położonej w: Dąbrowa Górnicza, przy ul. Rapackiego 22 I, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1D/00049501/2 w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 228 780,00 zł (brutto).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 171 585,00 zł (brutto).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 878,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

o godz. 9:30

 

w sali nr 221 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Pow. użytkowa lokalu 15,57 m2. Jeden pokój biurowy. Do lokalu przynależna piwnica o pow. 7,64 m2. Parter budynku;

położonej w: Dąbrowa Górnicza, przy ul. Rapackiego 22 G, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1D/00049500/5 w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 46 740,00 zł (brutto).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 35 055,00 zł (brutto).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 674,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

96 1050 1272 1000 0091 3732 8630 ING Bank Śląski SA O.

w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 1

z podaniem sygn. akt.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c., w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rapackiego
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone