strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
1/2 części nieruchomości, działka o pow. 22 900 m2
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-10
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: 1/2 części nieruchomości, działka o pow. 22 900 m2
Cena wywoławcza: 93 642,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 77/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 sierpnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 1502 o pow. 22 900 m2 – częściowo stanowiąca las, tereny rolne oraz częściowo zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 189,17 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy ok. 150 m2 (budynki w stanie surowym) oraz działki ewidencyjne: nr 1506 o pow. 200 m2 – niezabudowana, nr 1507 o pow. 2 900 m2 – niezabudowana , nr 1606 o pow. 4 600 m2 – niezabudowana.

Nieruchomość położona jest w miejscowości: Siemiechów, gm. Gromnik, pow. Tarnów.

Ww. udział w nieruchomości stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną  księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie zs. w Tuchowie nr: TR2T/00000630/8.

 

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę 124 856,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 93 642,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 28.07.2016 r. oraz 2.08.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Siemiechów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone