strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działka nr 595 o pow. 0,1400 ha zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-13
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 595 o pow. 0,1400 ha zabudowana
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1646/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 września 2016 r. o godz. 13:45

 

w sali C-108 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- działki nr 595 położonej w obrębie Nowe Brzesko gm. Nowe Brzesko objętej
KW KR1H/00011529/1 –o powierzchni 0,1400 ha. Grunt lekko nachylony w stronę drogi dojazdowej z dostępem do drogi publicznej bitej – zabudowany domem jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 60 m2 i użytkowej ok. 53 m2. Budynek został wykonany w latach 30-40. XX wieku, konstrukcja drewniana na fundamencie betonowym. Dach dwuspadowy na więźbie drewnianej, nieocieplony, kryty blachą. Dom obłożony sidingiem i nieocieplony. Okna typu PCV. Budynek składa się z przedpokoju połączonego
z kuchnią i trzech pokoi (pomieszczenia przechodnie). Standard wykończenia niski. Na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze wykonane z pustaka kryte dachówką. Mniejszy nadaje się do rozbiórki. Część większego budynku gospodarczego adaptowana jest na pomieszczenia mieszkalne. Wykonano częściowo wylewki betonowe, ściany z płyt gipsowych i tynki.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (…).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

 

Nieruchomość objęta KW KR1H/00011529/1 oszacowana jest na kwotę: 81 100,00 zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 60 825,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: przy licytacji nieruchomości KW KR1H/00011529/1 kwotę: 8 110,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KM 1646/13” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie przy
ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały
w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowe Brzesko
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone