strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański
Lokal mieszkalny o pow. 56,66 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 56,66 m2
Cena wywoławcza: 136 212,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Mińsk Mazowiecki, ul. 1-go PLM"WARSZAWA 11/39, opisanej jako lokal mieszkalny o powierzchni wynoszącej wraz z piwnicą 56,66 m2 oraz z częścią wspólną w budynku i w gruncie, posiadająca założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
nr SI1M/00084267/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 204 319,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 136 212,67 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 20 431,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000.

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 3/15 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 1-go PLM Warszawa
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone