strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Janus
Działka o pow. 1514 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-18
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1514 m2
Cena wywoławcza: 302 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1470/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOSCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus (tel. (71) 738 11 50, fax (71) 738 11 51) ogłasza, że dnia

 

18 sierpnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 109, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 55-040 Królikowice, ul. Orzechowa 4, działka nr 100/13,

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00184972/7.

Działka nr 100/13 o powierzchni 1 514 m2. Kształt regularny. Teren płaski. Działka częściowo zagospodarowana, nieogrodzona. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz małym budynkiem gospodarczym wolnostojącym w trakcie budowy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej – ul. Orzechowa. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: energia elektryczna, sieć wodociągową. Kanalizacja podłączona do zbiornika bezodpływowego. Brak publicznej sieci gazowej. Budynek zrealizowany na podstawie pozwolenia na budowę nr 2015/2005 z dnia 15.09.2005 r., zgodnie z projektem. Budynek mieszkalny jednorodzinny, drewniany, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Rodzaj zabudowy – wolnostojąca. Prostopadłościan pokryty dachem dwuspadowym symetrycznym z wysuniętymi okapami – 450. Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna. Półkoliste lukarny. Rynny i rury spustowe – brak. Brak wykończenia schodów wejściowych i projektowanego ganku. Brak wykończenia planowanego od strony wschodniej budynku – tarasu. Budynek – nieukończona budowa. Stan budynku: wykonane ławy fundamentowe i ściany murowane z bloczków betonu komórkowego grubości 24 cm. Doprowadzone: energia elektryczna i wodociąg. Stan zaawansowany  budowy – ok. 40%.

 

Suma oszacowania wynosi 453 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 302 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 45 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 1050 1575 1000 0090 7160 4756

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 8.08.2016 r. od godz. 12:00 do godz. 12:20 oraz  przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 738 11 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orzechowa
Miasto: Królikowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone