strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Dąbrowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Dąbrowa
Cena wywoławcza: 58 425,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 875/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

15 września 2016 r. o godz. 10:30

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana – na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej w miejscowości Dąbrowa 37 (gmina Popów), stanowiącej własność dłużników (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ2C/00014323/0 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 77 900,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 58 425,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7 790,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 3903/14.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela

książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dąbrowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone