strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 42,65 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-30
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 42,65 m2
Cena wywoławcza: 71 290,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2385/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 34 o pow. użytkowej 42,65 m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, łazienki, wc, znajdujący się na II piętrze czterokondygnacyjnego budynku. Z własnością lokalu związany jest udział 43/1749 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki nr 37/4 obręb 192 oraz budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (nr KW TR1T/00066352/8), położonej w miejscowości: Tarnów przy ul. Traugutta 14, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00069405/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 106 936,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 71 290,67 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 67/100 gr).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 18.08.2016 r. oraz 23.08.2016 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operaty szacunkowe tych nieruchomości znajdują się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Traugutta
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone