strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działki niezabudowane o pow. 1 010 m2, 978 m2 i 5 432 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-19
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane o pow. 1 010 m2, 978 m2 i 5 432 m2.
Cena wywoławcza: 88 513,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1707/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW PO1A/00049362/9 oraz KW PO1A/00036123/8 w udziale 12/104 części

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 września 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Aleja 1 Maja 5a, w sali nr 314, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej KW PO1A/00049362/9, w skład której wchodzi:

-        Działka nr 225 o powierzchni 1 010 m2, obręb 0418 Psarskie, ark. mapy 2.

Działka niezabudowana. Kształt działki nieregularny. Ukształtowanie terenu  płaskie. Teren gruntowy, niezagospodarowany. Dojazd drogą gruntową – dostęp do drogi publicznej przez działkę 208, stanowiącą drogę wewnętrzną. Otoczenie nieruchomości stanową tereny inwestycyjne, rolne oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Uzbrojenie w zasięgu: prąd, woda.

-        Działka nr 226 o powierzchni 987 m2, obręb 0418 Psarskie, ark. mapy 2.

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka 226 o powierzchni 978 m2. Działka niezabudowana. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Teren gruntowy, niezagospodarowany. Dojazd drogą gruntową – dostęp do drogi publicznej przez działkę 208, stanowiącą drogę wewnętrzną. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny inwestycyjne, rolne oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Uzbrojenie w zasięgu: prąd, woda. Uzbrojenie działki w przyłącza: prąd.

oraz działka nr 208 o powierzchni 5 432 m2, obręb 0418 Psarskie, ark. mapy 2, w udziale 12/104 części. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach księga wieczysta KW nr PO1A/00049362/9.

W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako „zurbanizowane tereny niezabudowane”.

Należącej do dłużnika: (…),

położonej: Psarskie, gmina Pniewy,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr PO1A/00049362/9 oraz KW PO1A/00036123/8 w udziale 12/104 części.

Suma oszacowania wynosi 132 770,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 513,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 277,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operaty szacunkowe biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Psarskie
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone