strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
A&B DROB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości
Ogłoszenie upadłości – Agn=center style='text-align:center'>
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-11
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości – Agn=center style='text-align:center'>
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika A&B DROB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie przy ul. Pod Elżbietowo 9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031662;

2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

4. wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej;

5. wyznaczyć zastępcę Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewy Kubiak;

6. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt. 1 ma charakter główny;

7. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Wilk.

 

Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 85/16 należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy prawo upadłościowe.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żukowo
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone