strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Kinga Rasztar
Działka o pow. 3,3065 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-30
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 3,3065 ha
Cena wywoławcza: 601 246,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 455/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar (tel./fax (74) 842 12 10) ogłasza, że dnia

 

30 sierpnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 10, w sali nr 304 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…) położonej: 58-372 Boguszów Gorce, Głowackiego 1,  dla której  Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1W/00008358/9.

 

Przedmiotem licytacji jest działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i stanowiące odrębną nieruchomość budynki, urządzenia i lokale: budynek portierni, budynek wagi samochodowej, budynek warsztatowy, budynek administracyjno-socjalno-magazynowy. Działka nr 77 o pow. 3,3065 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 13.12.2090 r. położona w Boguszowie Gorcach przy ul. Bartosza Głowackiego 1 (obręb Kuźnice Świdnickie nr 7). Własność gruntu Skarb Państwa. Nieruchomość w części zabudowanej posiada pełne uzbrojenie terenu wymagane dla funkcji przemysłowej. Dane zawarte w księdze wieczystej, dotyczące nieruchomości dłużnika nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Stan faktyczny jest odmienny od ujawnionego. W ewidencji gruntów działka o przeznaczeniu – tereny przemysłowe. Stan faktyczny zainwestowania kubaturowego działki zgodny z mapą ewidencyjną gruntów oprócz obiektu kubaturowego przy zachodniej ścianie budynku administracyjno-socjalnego oraz budynek sterowni. W rzeczywistości nie istnieją. Do budynku warsztatu w późniejszym okresie została dobudowana wiata stalowa obudowana płytami z blachy falistej. Wiata nie jest ujawniona na mapie ewidencyjnej gruntu (możliwość samowoli budowlanej).

 

Wartość rynkowa nieruchomości określona została na kwotę 901 870,00 zł (słownie: dziewięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) w tym: 1. Działka nr 77 (prawo użytkowania wieczystego  – 561 700,00 zł, 2. Budynki na działce: a) budynek portierni – 7 200,00 zł, b) budynek wagi samochodowej – 2 200,00 zł, c) budynek warsztatu 172 500,00 zł, d) budynek administracyjno-socjalno-magazynowy – 158 270,00 zł.

Łączna suma oszacowania wynosi 901 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 601 246,67.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 90 187,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 842 12 10

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Głowackiego
Miasto: Boguszów Gorce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone