strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało
Nieruchomość gruntowa położona w Kosinie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-08
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa położona w Kosinie
Cena wywoławcza: 191 962,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 901/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00012077/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 66-530 Drezdenko, Kosin, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1K/00012077/5, należącej do (…).

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Kosinie, gm. Drezdenko, obejmująca działki ewidencyjne o nr: 10 (ŁIII), 21 (RIVa, RIVb, RV), 31 (ŁIII), 42 (PsIV), 67/2 (ŁIII, ŁIV, N), 86 (Ps IV), 87 (Bi, ŁIII, RIVa, RIVb), 209/1 (RIVa, RV), 209/2 (RIII, RIVa) o łącznej powierzchni 8,6999 ha. Wszystkie działki są niezabudowane oprócz działki nr 87, na której posadowione są dwa niewielkie budynki portierni o pow. zabudowy 14 m2 każdy. Działki leżą w sąsiedztwie rzeki Noteć, w obszarze chronionego krajobrazu. Położone są blisko siebie, ale nie tworzą jednego kompleksu, oddzielone są od siebie wałem przeciwpowodziowym, drogą dojazdową, rowem melioracyjnym lub inną działką. Dla terenu, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi: 255 950,00 zł. Cena wywołania wynosi: 191 962,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 25 595,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce

oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w kancelarii komornika.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kosin
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone