strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Działka o pow. 1 200 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-30
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1 200 m2
Cena wywoławcza: 51 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1161/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 sierpnia 2016 r. o godz. 14:45

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr VIII,

 

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości:

zabudowana działka gruntu nr 219/1 o pow. 1 200 m2, położonej w miejscowości Łagiewniki Nowe, ul. Smardzewska 59A, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00046090/9,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 77 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 51 333,33 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 7 700,00(słownie: siedem tysięcy siedemset złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 1161/14 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 1023/14).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Smardzewska
Miasto: Łagiewniki Nowe
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone