strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Lokal mieszkalny o pow. 37,86 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 37,86 m2
Cena wywoławcza: 60 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4998/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność dłużnika: (…). Przedmiotem licytacji jest nieruchomość – lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w miejscowości Świerże Górne 7, numer lokalu 25 o powierzchni 37,86 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach o numerze RA1K/00040308/9.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 3786/119500 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu (właściciel lokalu jest wieczystym współużytkownikiem do dnia 5.12.2089 r.)

Opis: Lokal usytuowany jest na piątej kondygnacji w 5-kondygnacyjnym budynku mieszkalnym, wolnostojącym, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, balkonu i piwnicy do korzystania i obejmuje udział 3786/119500 części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz takiej samej części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku działki gruntu nr 18/9 o powierzchni 0,0322 ha na której posadowiony jest budynek mieszkalny. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr RA1K/00040308/9 zaś działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości wspólnej objęta jest księgą wieczystą KW nr RA1K/00035030/1, które to księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Budynek mieszkalny, w którym znajduje się wyceniany lokal wybudowany został metodą uprzemysłowioną, otynkowany.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Sąsiedztwo budynku mieszkalnego stanowi zabudowa wielomieszkaniowa, garaże, dostępność do komunikacji miejskiej dość dobra. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest przeciętny. Stan techniczny lokalu przeciętny. Do mieszkania przynależna jest piwnica – mała.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 80 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 60 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości: tj. 8 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy:

87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Informacje udzielane są pod nr tel. (48) 366 16 95.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Świerże Górne
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone