strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Udział 1/2 w działce o pow. 182 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-23
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w działce o pow. 182 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 145 035,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3227/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 sierpnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 170/31 o pow. 182 m2 – zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym, murowanym w zabudowie szeregowej o pow. użytk. 147, 80 m2, stanowiącego własność dłużnika: (…).

Nieruchomość położona jest w miejscowości Tarnów - Strusina, obręb 107, przy ul. Iwaszkiewicza 29 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00102056/8.

 

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę 193 380,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 145 035,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści pięć złotych).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 11.08.2016 r. oraz 16.08.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Iwaszkiewicza
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone