strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Otwocku Piotr Gajdosz
Niezabudowana działka o pow. 237 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 14:10:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 237 m2
Cena wywoławcza: 7 112,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 155/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1O/00068687/9

(dotyczy sygn. akt I Co 81/15)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz, Kancelaria komornicza w Otwocku, na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 1004 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 września 2016 r. o godz. 14:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, w sali nr 5, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości (działka ewidencyjna nr 549/3, nieruchomość niezabudowana o powierzchni 237 m2, opisana w rejestrze gruntów jako grunty orne) położonej w miejscowości Dąbrówka (gmina Celestynów), 05-430 Dąbrówka, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00068687/9 – przysługującego dłużnikowi: (…).

 

Suma oszacowania udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości wynosi 10 668,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 112,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto dwanaście złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 1 066,80 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy).

 

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w banku

PKO BP SA nr 98 1020 1026 0000 1702 0242 3242

lub w kasie kancelarii komornika (w dni pracujące) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dąbrówka
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone