strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu Alicja Sokołowska Kancelaria Komornicza w Grudziądzu
Działki o pow. 0.0799 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-06
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0.0799 ha
Cena wywoławcza: 433 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 205/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00037208/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 10 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Lubuskiej 2 (Os. Mniszek) stanowiącej działkę gruntu o pow. 0,0799 ha, numery działek 20/55, 20/56, 20/76, 20/77, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 222,19 m2.

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 578 000,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 433 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 57 800,00 zł.

Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika w:

Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.

Informacji zasięgać można w Kancelarii Komornika ul. Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz tel. (56) 46 263 46 | 723 257 723, (www.sokolowska.komornik.pl).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie zaś akta sprawy egzekucyjnej przeglądać można w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Murowej 59/1 w Grudziądzu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Pobierz: Dokumentacja fotograficzna.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone