strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Katarzyna Skoczeń Kancelaria Komornicza w Słupsku
Lokal mieszkalny w Słupsku
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-12
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Słupsku
Cena wywoławcza: 128 175,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 19243/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00076252/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do dłużników: (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonego w Słupsku, przy ul. Górnej 1/17 wraz z prawem własności do udziału w wysokości 143/1000 części gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz 149/1000 częściach wspólnych części budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00076252/3.

Suma oszacowania wynosi 170 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 175,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 090,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku

61 1020 4649 0000 7502 0008 6108.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie czternastu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu jej własności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć

nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz

inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Górna
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone