strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek
Lokal mieszkalny o pow. 56,70 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-05
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 56,70 m2.
Cena wywoławcza: 200 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3403/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, zawiadamia że w dniu

 

5 sierpnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 242 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przy ul. Podwale 30, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Strońska 10, oznaczonej jako: lokal mieszkalny stanowiący przedmiot odrębnej własności położony we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 10/5e, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00331316/7.

Nieruchomość stanowi własność dłużników:

(…)

Licytowany lokal mieszkalny  składa się z dwóch poziomów – niższy (IV piętro) i wyższy (antresola). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 56,70 m2. Nieruchomość znajduje się w stanie deweloperskim.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza na drugiej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (71) 342 91 91.

Wadium może zostać wpłacone również na rachunek bankowy komornika o numerze:

42 1020 5242 0000 2402 0020 5443 PKO BP SA III O. WROCŁAW

Środki winny znaleźć się na rachunku komornika najpóźniej w dniu licytacji.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy wraz z aktami sprawy znajduje się w kancelarii komornika pod sygn. akt: KM 3403/05.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 91 91

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Strońska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone