strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Patryk Duda
Dwa miejsca parkingowe, 48,97 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 13:10:00
Przedmiot sprzedaży: Dwa miejsca parkingowe, 48,97 m2
Cena wywoławcza: 53 986,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 273/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda Kancelaria Komornicza w Krakowie u. Urzędnicza 20/3 w sprawie o sygn. KM 273/15 i inne zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 13:10

 

w sali nr D-123 Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 92/3643 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny w postaci dwóch miejsc parkingowych o nr 103 i 104 (łączna powierzchnia miejsc parkingowych to 48,97 m2, kolejno 19,05 m2 i 29,92 m2) w garażu podziemnym położonym w budynku przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie, posiadającego założoną Księgę Wieczystą KR1P/00304988/5 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 80 980,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 53 986,67 zł brutto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8 098,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić również w wyżej wymienionym terminie na rachunek komornika o nr

72 1910 1048 2116 3512 9427 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Nieruchomość można oglądać w dniu 26 sierpnia 2016 roku w godz. 14.00-14.30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bratysławska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone