strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej
Działka położone w Bobrownikach Wielkich, Żabnie, Niedomicach, Łęgu Tarnowskim i Sieradzy
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-31
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka położone w Bobrownikach Wielkich, Żabnie, Niedomicach, Łęgu Tarnowskim i Sieradzy
Cena wywoławcza: 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 685/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

31 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 213, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika (…), opisanych jako:

 

Działka rolna nr 486 o pow. 1,06 ha, położona w Bobrownikach Wielkich, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00061082/4, oszacowana na kwotę 37 100,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 27 825,00 zł.

 

Działka rolna nr 487 o pow. 1,37 ha, położona w Bobrownikach Wielkich, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00061082/4, oszacowana na kwotę 47 950,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 35 963,00 zł.

 

Działka rolna nr 488 o pow. 0,62 ha, położona w Bobrownikach Wielkich, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00061082/4, oszacowana na kwotę 20 550,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 15 413,00 zł.

 

Działka rolna nr 2105/9 o pow. 0,1438 ha, położona w Żabnie, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00035148/4, oszacowana na kwotę  5 160,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 3 870,00 zł.

 

Działka rolna nr 2105/10 o pow. 0,1256 ha, położona w Żabnie, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00035148/4, oszacowana na kwotę  4 520,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 3 390,00 zł.

 

Działka rolna nr 2105/11 o pow. 0,1703 ha, położona w Żabnie, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00035148/4, oszacowana na kwotę  6 110,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 4 583,00 zł.

 

Działka rolna nr 480/5 o pow. 0,3368 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00059648/3, oszacowana na kwotę  18 050,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 13 538,00 zł.

 

Działka rolna nr 180 o pow. 0,21 ha, położona w Niedomicach, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00061341/8, oszacowana na kwotę  6 770,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 5 078,00 zł.

 

Działka rolna nr 175 o pow. 0,24 ha, położona w Niedomicach, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00061341/8, oszacowana na kwotę  7 740,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 5 805,00 zł.

 

Działka rolna nr 1030 o pow. 0,61 ha, położona w Sieradzy, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00056813/0, oszacowana na kwotę  16 850,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 12 638,00 zł.

 

Działka rolna nr 1031 o pow. 0,46 ha, położona w Sieradzy, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00056813/0, oszacowana na kwotę  12 250,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 9 188,00 zł.

 

Działka rolna nr 717/1 o pow. 0,06 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00059292/2, oszacowana na kwotę  2 150,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 1 613,00 zł.

 

Działka rolna nr 1597 o pow. 0,2035 ha, położona w Żabnie, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00007070/1, oszacowana na kwotę  6 190,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 4 643,00 zł.

 

Działka rolna nr 314 o pow. 0,35 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00060109/3, oszacowana na kwotę  18 760,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 14 070,00 zł.

 

Działka rolna nr 709 o pow. 0,18 ha, położona w Niedomicach, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00058987/4, oszacowana na kwotę  5 300,00 zł, której cena wywoławcza wynosi:  3 975,00 zł.

 

Działka rolna nr 256 o pow. 0,22 ha, położona w Niedomicach, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00058987/4, oszacowana na kwotę  7 700,00 zł, której cena wywoławcza wynosi:  5 775,00 zł.

 

Działka rolna nr 305 o pow. 0,11 ha, położona w Niedomicach, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00058987/4, oszacowana na kwotę  3 850,00 zł, której cena wywoławcza wynosi:  2 888,00 zł.

 

Działka rolna nr 657 o pow. 0,33 ha, położona w Niedomicach, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00058987/4, oszacowana na kwotę  9 720,00 zł, której cena wywoławcza wynosi:  7 290,00 zł.

 

Działka rolna nr 707 o pow. 0,20 ha, położona w Niedomicach, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00058987/4, oszacowana na kwotę  5 890,00 zł, której cena wywoławcza wynosi:  4 418,00 zł.

 

Działka rolna nr 435 o pow. 0,02 ha, położona w Niedomicach, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00069894/5, oszacowana na kwotę  400,00 zł, której cena wywoławcza wynosi:  300,00 zł.

 

Działka rolna nr 628 o pow. 0,17 ha, położona w Niedomicach, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00069894/5, oszacowana na kwotę  4 850,00 zł, której cena wywoławcza wynosi:  3 638,00 zł.

 

Działka rolna nr 671/2 o pow. 0,54 ha, położona w Bobrownikach Wielkich, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1T/00126068/9, oszacowana na kwotę 15 900,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 11 925,00 zł.

 

Działka rolna nr 939 o pow. 0,66 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00062982/0, oszacowana na kwotę  13 760,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 10 320,00 zł.

 

Działka rolna nr 940/1 o pow. 0,50 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00062982/0, oszacowana na kwotę  10 420,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 7 815,00 zł.

 

Działka rolna nr 493 o pow. 0,38 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00058085/1, oszacowana na kwotę  8 160,00 zł, której cena wywoławcza wynosi: 6 120,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu, wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żabno, Niedomice, Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone