strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Patryk Duda
Działka o pow. 3400 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-19
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 3400 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 487 465,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 90/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Urzędnicza 20/3 w sprawie o sygn. KM 90/14 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 sierpnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr E-317 Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Modlnica przy ul. Częstochowskiej nr 166, składającej się z działki nr 86/1 o powierzchni 3 400 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, piętrowym z nieużytkowym strychem, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 348,53 m2. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A-624. Na terenie nieruchomości znajdują się również budynki gospodarcze, wiata, altana oraz słup reklamowy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi krajowej nr 94. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00145917/4 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 649 954,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 487 465,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 64 995,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić również w wyżej wymienionym terminie na rachunek komornika o nr

72 1910 1048 2116 3512 9427 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych.

Nieruchomość można oglądać w dniu 4 sierpnia 2016 r. o godzinie 14:00-14:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Częstochowska
Miasto: Modlnica
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone