strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Patryk Duda
Niezabudowana działka o pow. 0,0523 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-24
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 0,0523 ha
Cena wywoławcza: 407 544,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 464/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Urzędnicza 20/3 w sprawie o sygn. KM 464/15 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr E-317 Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów w wysokości 3015840/13655040 i 5942400/27310080 w niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr 228, obręb ewidencyjny 45 o pow. 0,5023 ha położoną w okolicach ulicy Siemaszki w Krakowie posiadającą założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00121723/3 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Kształt działki regularny, prostokątny o wymiarach ok. 419 x 12 m. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania oznaczona symbolem UM (tereny usługowo-mieszkaniowe), U (usługowe), drogi KDD (tereny publiczne drogi dojazdowe), KDGP (tereny publiczne drogi główne ruchu przyspieszonego). Działka stanowi większą część terenu inwestycyjnego;

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 543 392,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 407 544,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 54 339,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić również w wyżej wymienionym terminie na rachunek komornika o nr

72 1910 1048 2116 3512 9427 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych.

Nieruchomość można oglądać w dniu 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 12:00-12:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Siemaszki
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone