strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal mieszkalny o pow. 63,33 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-10
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 63,33 m2
Cena wywoławcza: 68 284,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1214/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka (91) 321 21 24 Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

10 sierpnia 2016 r. o godz. 14:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 205 odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA

 

Udziału w wysokości 1/2 części w prawie do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9, o powierzchni 63,33 m2 w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej SŁOWIANIN w Świnoujściu, znajdującym się w Świnoujściu przy ulicy Grunwaldzkiej 25b, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1W/00021361/6 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek w którym znajduje się lokal został wybudowany w latach 70 w technologii wielkiej płyty. Jest to budynek dziewięcioklatkowy, 4-piętrowy, wielorodzinny. Lokal mieszkalny nr 9 znajduje się na IV piętrze i składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny. Stolarka okienna drewniana, nie wymieniana, drzwiowa typowa.

 

Udział w wys. 1/2 części należący do Zygmunta Chełmik oszacowany jest na kwotę: 102 427,00 zł.

II Cena wywołania wynosi: 68 284,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10 242,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 9 sierpnia 2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grunwaldzka
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone