strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Niezabudowana działka gruntu o pow. 0,1561 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka gruntu o pow. 0,1561 ha
Cena wywoławcza: 27 200,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 940/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

Udziału w wysokości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę gruntu niezabudowaną o nr 34/1 o powierzchni 0,1561 ha położoną w miejscowości  Świeradów Zdrój przy ul. Chopina. Na części działki  od rzeki Kwisy  został ułożony murek z kamieni polnych, na środku działki stoi kontener blaszany, działka nieużytkowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, doprowadzona energia elektryczna, dostępna sieć kanalizacyjna i wodna. Działka położona bezpośrednio przy drodze, dostęp komunikacyjny bezpośrednio z tej drogi, która jest o nawierzchni asfaltowej ul. Chopina. Według przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennym działka stanowi teren zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej. Udział w wysokości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00021498/6.

 

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 40 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 27 200,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 4 080,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP SA 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chopina
Miasto: Świeradów Zdrój
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone