strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafał Cak Kancelaria Komornicza w Kielcach
Lokal mieszkalny położony w  Kielcach
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny położony w  Kielcach
Cena wywoławcza: 17 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 722/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafał Cak Kancelaria Komornicza w

Kielcach na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. zawiadamia, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 15:00

 

w sali nr XVII Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużników, opisanej jako lokal mieszkalny stanowiący przedmiot odrębnej własności, położony w Kielcach przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 93/24, dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach została urządzona księga wieczysta nr KI1L/00136110/3 wraz z udziałem w wysokości 703/35431 cz. związanym z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach została urządzona księga wieczysta nr KI1L/00051285/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 175 500,00 zł. Wartość rękojmi 23 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji na podstawie art. 962 § 1 k.p.c. zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w Kancelarii Komornika, na rachunek bankowy Komornika nr:

57 1910 1048 2116 7709 6507 0001 Deutsche Bank PBC SA

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone