strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Karolina Owczarek-Czarnota
Działka o pow. 0,1408 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-16
Godzina: 09:10:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1408 ha
Cena wywoławcza: 141 824,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 886/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Karolina Owczarek-Czarnota Kancelaria komornicza w Olkuszu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 sierpnia 2016 r. o godz. 9:10

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olkuszu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci udziału 2/9 części nieruchomości działki nr 2945 o pow. 0,1408 ha, stanowiącej własność dłużnika:  (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu nr KR1O/00000904/1.

 

Udział 2/9 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 212 737,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 oszacowania tj. kwotę: 141 824,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w wysokości: 21 273,70 zł.

Rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - w gotówce w kancelarii komornika, przelewem na konto komornika

95 1020 2430 0000 8602 0055 8155

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Olkuszu,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone