strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza w Braniewie
Działka o pow. 631 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 196,69 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 631 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 196,69 m2
Cena wywoławcza: 267 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1295/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00006761/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala nr VI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 14-530 Frombork, Sadowa 19,

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00006761/4.

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 236 o pow. 631 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej o 2,5 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej o łącznej pow. użytkowej 196,69 m2. Budynek składa się na poziomie piwnic z garażu, 2 pomieszczeń gospodarczych, kotłowni i klatki schodowej, na parterze z jednego pokoju, kuchni z jadalnią, łazienki z WC, klatki schodowej i wiatrołapu, na I  piętrze z czterech pokoi, łazienki z WC i klatki schodowej, na poddaszu z 2 pokoi, pokoju połączonego z aneksem kuchennym, łazienki z WC i klatki schodowej.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 267 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 35 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie, przy ul. Sądowej 1. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego pod sygn. akt I CO 371/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sadowa
Miasto: Frombork
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone