strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działki o łącznej powierzchni 1.6126 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-23
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 1.6126 ha
Cena wywoławcza: 321 228,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3761/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 sierpnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działki o łącznej powierzchni 1,6126 ha w tym: działki nr 595/02, nr 595/3, nr 595/4, nr 595/7 - gruntowe niezabudowane i działka gruntowa zabudowana nr 618 - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 179,50 m2, parterowym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym; położonej w miejscowości Skrzyszów, gm. Skrzyszów, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00086932/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 481 842,00 zł (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 321 228,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 16.08.2016 r. oraz 18.08.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Skrzyszów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone