strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Karolina Owczarek-Czarnota
Działki, Jangrot
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-16
Godzina: 09:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, Jangrot
Cena wywoławcza: 2 587,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 19/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Karolina Owczarek-Czarnota Kancelaria komornicza w Olkuszu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 sierpnia 2016 r. o godz. 9:40

 

w Sądzie Rejonowym w Olkuszu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działek ewidencyjnych nr 137/1, 138/2, 138/3, 152/2, 354, 355 położonych w miejscowości Jangrot, gmina Trzyciąż, stanowiących własność dłużnika: (…), objętych księgą wieczystą prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu nr KR1O/00055453/4.

 

Działka nr 137/1 oszacowana jest na kwotę: 117 046,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 87 784,50 zł.

Działka nr 138/2 oszacowana jest na kwotę: 68 713,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 51 534,75 zł.

Działka nr 138/3 oszacowana jest na kwotę: 279 533,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 209 649,75 zł.

Działka nr 152/2 oszacowana jest na kwotę: 3 454,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 590,50 zł.

Działka nr 354 oszacowana jest na kwotę: 4 282,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 211,50 zł.

Działka nr 355 oszacowana jest na kwotę: 3 450,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 587,50 zł.

 

Rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (dla poszczególnych działek) należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg – w gotówce w kancelarii komornika, przelewem na konto komornika:

95 1020 2430 0000 8602 0055 8155

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Olkuszu,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jangrot
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone