strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białogardzie Waldemar Matuszak Kancelaria Komornicza w Białogardzie
1/4 niewydzielonej części nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-14
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: 1/4 niewydzielonej części nieruchomości
Cena wywoławcza: 27 192,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1130/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Waldemar Matuszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

14 września 2016 r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Białogardzie, ul. Lipowa 1, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

1/4 niewydzielonej części nieruchomości,

położonej: 78-331 Rąbino, dla której Sąd Rejonowy w  Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00018000/1, w której w skład wchodzi:

- działki gruntu nr 219/1 i 219/2 o łącznej powierzchni 0,9818 ha, na których położone budynki:

- nr 296 i 297 produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 155,25 m2,

- nr 298 mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 148,72 m2.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 40 788,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27 192,00.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 078,80 zł (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmię należy uiścić w kancelarii komornika lub wpłacić na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA O. Białogard 48 1020 2821 0000 1002 0024 9326 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Bliższe informacje o nieruchomości oraz operat szacunkowy przeglądać można na dwa tygodnie przed licytacją w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik zawiadamia, że nabycie nieruchomości w drodze licytacji publicznej może podlegać obowiązkowi podatkowemu podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lipowa
Miasto: Białogard
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone