strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta
Nieruchomości: lokale mieszkalne, działki zabudowane oraz niezabudowane
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-24
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości: lokale mieszkalne, działki zabudowane oraz niezabudowane
Cena wywoławcza: 3 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 447/12 i inne
Opis:

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawskiej 3 w sali nr 2, odbędą się:

 

KM 806 - pierwsza licytacja

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze budynku nr 159 o pow. 37,90 m2, składający się z pokoju, kuchni i przedpokoju wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 80/1000. Lokal jest niezamieszkany, należącej do dłużnika: (…), położonej: 67-312 Niegosławice, Gościeszowice 159/3, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00037868/8.

Suma oszacowania wynosi 5 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 500,00 zł.

 

KM 1873/15 - pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 1663/3 o pow. 0,4150 ha, należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-100 Żagań, Bema, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00034575/6.

Suma oszacowania wynosi 79 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 900,00 zł.

 

KM 1858/14 - druga licytacja

nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny 58,30 m2, dwupokojowy, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc o powierzchni 58,30 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych w wysokości 1/21, należącej do dłużników: (…), położonej: 67-300 Szprotawa, Pasterzowice 39/16/2, kl. III, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00026649/7.

Suma oszacowania wynosi 77 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 700,00 zł.

 

KM 12974/12 - pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntowa o pow. 5 198 m2 będąca w użytkowaniu wieczystym, wyposażoną w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową; zabudowaną zespołem budynków. W skład nieruchomości wchodzą: budynek młyn, budynek pakowni, budynek rozdzielni głównej SN, budynek warsztatu i rozdzielni NN, budynek przyjęcia zboża z przybudówką, budynek mieszalni mąki, budynek laboratorium, budynek portierni z pozostałościami po wadze samochodowej, magazyn paliw i pozostałości po wiacie, należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-100 Żagań, ul. Chrobrego 15, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00030565/5. Suma oszacowania wynosi 249 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 900,00 zł.

 

KM 1849/15(1) - pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej: działka nr 50/8 o pow. 123 m2 niezabudowana oraz działka nr 50/7 o pow. 3 294 m2 zabudowana dwiema halami magazynowymi w zabudowie zwartej o łącznej powierzchni 841,60 m2 oraz budynkiem magazynowym jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 142,40 m2, należącej do dłużnika: (…), położonej: 67-300 Szprotawa, ul. Przejazdowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00013249/9. Suma oszacowania wynosi 545 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 409 215,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 54 562,00 zł.

 

KM 1849/15(2) - pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej: działka nr 2067/8 o pow. 7 717 m2 zabudowana halą magazynową z częścią biurowo-socjalną, należącej do dłużnika: (…), położonej: 68-100 Żagań, ul. Lotników Alianckich 17, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00028110/4. Suma oszacowania wynosi 1 623 970,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 217 977,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 162 397,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 1090 2558 0000 0006 4000 2486.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytant, który nie wpłaci rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 

Pobierz: Działka nr 1663/3 - Żagań, ul. Bema.pdf

 

Pobierz: Działka nr 2067/8 - Żagań, ul. Lotników.pdf

 

Pobierz: Działka nr 50/7 - Szprotawa, ul. Przejazdowa.pdf

 

Pobierz: Lokal mieszkalny - Pasterzowice.pdf

 

Pobierz: Nieruchomość gruntowa - Żagań, ul. Chrobrego.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gościeszowice, Żagań, Szprotawa, 
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone