strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, zorganizowanych części przedsiębiorstwa
(nieruchomości - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, zorganizowanych części przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk Masy Upadłości

Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Polkowicach

 

ogłasza przetarg w dniu 18.08.2016 r. o godz. 10:00 na sprzedaż z wolnej ręki na podstawie            art. 323 i art. 326 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

przedsiębiorstwa w całości,

zorganizowanych części przedsiębiorstwa

[w tym oddziałów w Polkowicach i w Grudziądzu (były Zakład Warma Grudziądz)],

zespołu nieruchomości – działki w Komorowicach k. Wrocławia,

nieruchomości wyodrębnionych w tym działki pod zabudowę jednorodzinną,

oraz ruchomości (maszyny, urządzenia)

wchodzących w skład przedsiębiorstwa: Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do dnia 17.08.2016 r.                   do godz. 15:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby upadłego przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA PRZETARG W DNIU 18.08.2016 r.

Wadium należy wpłacić na konto spółki nr 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w Banku PKO BP SA do dnia 17.08.2016 r. – liczy się data wpływu środków na konto.

Regulaminy przetargu (osobne dla nieruchomości i ruchomości) wraz z wykazami majątku            oraz opisem przedmiotu przetargu znajdują się na stronie internetowej www.budmax.info.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 661 940 523 oraz 661 940 410 lub osobiście w siedzibie spółki, przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30. Ruchomości można oglądać w miejscu ich składowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Oferty na ruchomości będą rozpatrywane o ile nie zostaną złożone i wybrane oferty na całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowane części.

 

Oferty niespełniające warunków przetargu opisanych w regulaminach przetargu nie będą rozpatrywane. W przypadku sprzedaży nieruchomości przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach (odrębnie lub w ramach przedsiębiorstwa), Syndyk zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania z części pomieszczeń i placu na potrzeby postępowania upadłościowego KB Budmax sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Polkowice, Grudziądz
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone