strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działka o pow. 2,36 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-30
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 2,36 ha
Cena wywoławcza: 132 215,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 88/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 sierpnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 129 o pow. 2,36 ha – niezabudowana, działka gruntowa nr 135 o pow. 7 200 m2 – zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym o pow. użyt. 72,00 m2 oraz budynkami gospodarczymi: stajnią wraz z stodołą pod jednym dachem o pow. użyt. 194,41 m2 oraz budynkiem gospodarczym wraz z garażem o pow. użyt. 48,46 m2,

położonej w miejscowości Pławna, gm. Ciężkowice,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Tarnowie zs. w Tuchowie nr TR2T/00059355/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 176 287,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 132 215,25 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście piętnaście złotych 25/100 gr).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 23.08.2016 r. oraz 25.08.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pławna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone