strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej
Działka o pow. 0,4000 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-16
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,4000 ha
Cena wywoławcza: 510 114,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 208/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR WR1M/00012551/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej (tel. (71) 384 03 99, fax (71) 383 16 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

16 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 12, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka nr 14/6 o pow. 0,4000 ha (w KW oznaczona jako rola), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem. Budynek obecnie, po rozbudowie w 2003 r., jest częściowo oddany do użytku. W bryłę budynku wkomponowany jest garaż o pow. 52,69 m2, wyposażony w kanał naprawy samochodów. Nieruchomość ogrodzona płotem betonowym z bramą metalową. Teren niezabudowany stanowi sad, częściowo utwardzony kostką betonową oraz zagospodarowany nasadzeniami ozdobnymi. Na działce znajduje się wiata oraz zagroda dla zwierząt. Działka posiada uzbrojenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną gminną oraz telefon, posiada instalację domofonową, ogrzewanie indywidualne centralne gazowe, węglowo-drzewne. Pow. użytkowa budynku 442,94 m2: I kondygnacja - 235,10 m2, II kondygnacja 159,84 m2, poddasze: 48,00 m2. Pierwsza kondygnacja jak i obejście przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wg ewidencji gruntów i budynków: RIVb ­ grunty orne o pow. 0,1900 ha, PsIV - pastwiska trwałe o pow. 0,0200 ha, B - tereny mieszkaniowe o pow. 0,1900 ha. Zgodnie z miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 14/6 AM znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem - RPU/U. Na działce znajduje się strefa ochronna linii energetycznej wysokiego napięcia 20 kV i 110 kV, działka leży w granicy strefy "K" ochrony krajobrazu oraz w granicach Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", położonej: Wszewilki 17A (nr zgodnie z ewidencją gruntów i budynków), 56-300 Milicz, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1M/00012551/6.

Suma oszacowania wynosi 680 152,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 510 114,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 68 015,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt KM 208/15):

PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (71) 384 03 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wszewilki
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone