strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Natalia Gretschel
Udziały w lokalu niemieszkalnym o pow. 407,41 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-15
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w lokalu niemieszkalnym o pow. 407,41 m2
Cena wywoławcza: 1 290 975,56
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 11501/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy  Natalia Gretschel Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

15 września 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali D-117 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości w postaci: udziały wynoszące 18710/40741 i 5097/40741 części w lokalu niemieszkalnym nr 7 o pow. 407,41 m2;

położonej w: Kraków, przy ul. Bratysławskiej 2,

stanowiącej współwłasność dłużnika: (…),

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00314841/6 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Udziały w przedmiotowej nieruchomości  oszacowane są na łączną kwotę: 1 721 300,75 zł, w tym:

- udział wynoszący 18710/40741 części został oszacowany na kwotę: 1 352 592,87 zł,

- udział wynoszący 5097/40741 części został oszacowany na kwotę: 368 474,79 zł.

Podane kwoty zawierają podatek VAT.

Przedmiotowe udziały stanowią zorganizowaną całość gospodarczą w lokalu nr 7.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 290 975,56 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 172 131,00 zł najpóźniej  w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika o nr: 

80 1910 1048 2116 4287 7480 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Nieruchomość można oglądać w dniu 8.09.2016 r. w godz. 15:00-15:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na co najmniej trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii Komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bratysławska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone